GGz Breburg

Algemene informatie:

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Onze kernbelofte is de best passende specialistische behandeling en ondersteuning bieden, waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Dat doen we deskundig, met aandacht en doortastend. Veerkracht is een sleutelbegrip. Het geeft weer wat we willen bereiken: het versterken van de eigen kracht. Voor cliënten én medewerkers. We zetten onze klinische voorzieningen om naar ambulante zorg. Behandelen en begeleiden dicht bij huis, in de eigen omgeving van cliënten staat voorop. Om dat te realiseren, zetten we bijvoorbeeld e-health in.

Missie/visie:

GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder in Midden- en West-Brabant. ‘Weer zelf verder kunnen in het dagelijks leven.’ Dat is wat GGz Breburg mensen met een psychiatrisch probleem belooft. We bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning. Waar het kan in de eigen omgeving van cliënten, dicht bij huis. Dat doen we deskundig, met aandacht en doortastend en in samenwerking met partners in de zorg.

Aantal medewerkers: 

1600